Objednávky přijaté v termínu od 18. do 28. července 2024 budou postupně vyřízeny od 29. července 2024.

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro reklamaci

Adresát:               Pantera group s.r.o., Úvalno 112, 793 91 Úvalno

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: